Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 10 december 2013
vergadering van 11 uur tot 13 uur - Zaal A

  1. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen);
   nr. 5-1264/1.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns);
   nr. 5-1330/1.-

  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 1. Evocatieprocedure (einddatum : 31/01/2014)
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement;
  nr. 5-2365/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Evocatieprocedure (einddatum : 28/01/2014)
  Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering;
  nr. 5-2366/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen