Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Woensdag 10 november 1999
openbare vergadering om 12 uur (1)

Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, over haar beleidsintenties inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen.-
Aanwijzing van de rapporteur.- Gedachtewisseling.

1. Er worden broodjes voorzien.

CO/VH/lf