- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 10 januari 2012
vergadering van 9.45 uur tot 11.15 uur - Zaal K

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, met het oog op een wijziging van de neutrale zone (van de heer Danny Pieters);
  nr. 5-1256/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Vraag om uitleg nr. 5-1549 van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de toepassing van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-1573 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "het inrichten van een opleiding defensief autorijden, als onderdeel van de basisopleiding bij de politie" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-1574 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de staking van de call-takers bij de 101-centrales" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-1576 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de maatregelen tegen straffeloosheid inzake politiegeweld" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-1578 van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de doorgang en het stoppen van een trein met radioactief afval in het station van Moeskroen" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-1594 van de heer Frank Boogaerts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de zonale veiligheidsplannen" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-1596 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over "de communicatieproblemen bij het bellen van de noodcentrale in gebieden op de taalgrens" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-1597 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over "het foutief uitschrijven of versturen van processen-verbaal door de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst" (Rgt., art. 72.3).