Transversale Aangelegenheden

Maandag 13 december 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal M

 1. Regeling van de werkzaamheden.

 2. Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Latifa Gahouchi), nrs. 7-211/1 en 2.
  Rapporteur: mevrouw Soetkin Hoessen.
  Voortzetting van de bespreking.
  Stemmingen.


 3. Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Karin Brouwers, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux, de dames Katia Segers, Hélène Ryckmans en Celia Groothedde en de heren Tom Ongena en Rik Daems), nr. 7-271/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


De Zoom-link wordt u op zondag 12 december verzonden.