Transversale Aangelegenheden

Maandag 7 december 2020
vergadering om 14.15 uur - Zaal B

 1. Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, de dames Véronique Durenne en Hélène Ryckmans en de heren Julien Uyttendaele en Tom Ongena), nr. 7-199/1.
  Rapporteurs: mevrouw Karin Brouwers en de heer Karl Vanlouwe.
  Bespreking.
  Stemmingen.


 2. Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor plastic verpakkingen en sigarettenfilters (van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Rik Daems, de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens), nr. 7-164/1.
  Advies over de opportuniteit en de dringendheid van een dergelijk informatieverslag (artikel 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het Reglement van de Senaat)

 3. Regeling van de werkzaamheden.

De Zoom-link wordt u op zondag 6 december verzonden.