Transversale Aangelegenheden

Maandag 4 juli 2022
vergadering om 14.15 uur - Zaal B

 1. Regeling van de werkzaamheden.

 2. Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (van de dames Latifa Gahouchi en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi en de heren André Frédéric en Julien Uyttendaele), nrs. 7-81/1 en 2.
  Rapporteurs: de heren Philippe Dodrimont en Gaëtan Van Goidsenhoven.
  Voortzetting van de bespreking.
  Stemmingen.


 3. Voorstel van resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen (van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Kurt De Loor en Bert Anciaux, mevrouw Zoé Genot en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Tom Ongena), nr. 7-346/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


De Zoom-link wordt u op zondag 3 juli verzonden.