Transversale Aangelegenheden

Maandag 22 juni 2020
vergadering om 14.15 uur - Halfrond

 1. Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news, nr. 7-110/1.
  Rapporteurs: de dames Stephanie D'Hose, Karin Brouwers, Hélène Ryckmans, Fatima Ahallouch en Maaike De Vreese.
  Hoorzitting met:
  - De heer Peter Van Aelst, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (UA);
  - De heer Nicolas Vanderbiest, Director of Operations, bij het agentschap Saper vedere.


 2. Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor platic verpakkingen en sigarettenfilters (van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Rik Daems, de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heer Philippe Courard), nr. 7-164/1.
  Gedachtewisseling over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (artikel 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het Reglement van de Senaat).