- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Transversale Aangelegenheden (VERGADERING VAN DE RAPPORTEURS)

Vrijdag 18 juni 2021
vergadering met gesloten deuren om 13.30 - Zaal K

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news, nr. 7-110/1.
Rapporteurs: de heer Tom Ongena en de dames Karin Brouwers, Hélène Ryckmans, Fatima Ahallouch en Maaike De Vreese.
Vergadering van de rapporteurs.
Bespreking.