Transversale Aangelegenheden

Maandag 14 juni 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal D

  1. Regeling van de werkzaamheden.

  2. Voorstel van resolutie om tegemoet te komen aan de financieel precaire situatie van jobstudenten, werkstudenten en student-ondernemers als gevolg van de coronacrisis door middel van een tijdelijke flexibele arbeidsregeling en fiscale en sociale stimuli (Covid-19) (van mevrouw Els Ampe en de heren Rik Daems, Gaėtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez), nr. 7-234/1.
    Rapporteur: de heer Tom Ongena.
    Voortzetting van de bespreking.
    Stemmingen.


De Zoom-link wordt u op zondag 13 juni verzonden.