Transversale Aangelegenheden

Vrijdag 10 juni 2022
vergadering om 14.15 uur - Zaal B

 1. Regeling van de werkzaamheden.

 2. Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten (van de dames Latifa Gahouchi en Fatima Ahallouch, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi en de heren André Frédéric, Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-79/1.
  Rapporteur: mevrouw Soetkin Hoessen.
  Voortzetting van de bespreking.
  Stemmingen.


 3. Voorstel van resolutie over de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte (van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Els Ampe), nr. 7-187/1.
  Rapporteur: mevrouw Soetkin Hoessen.
  Voortzetting van de bespreking.
  Stemmingen.


 4. Voorstel van resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte (van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Alexander Miesen en Bert Anciaux, de dames Els Ampe, Karin Brouwers en Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Orry Van de Wauwer, Philippe Dodrimont en Jean-Paul Wahl), nr. 7-312/1.
  Rapporteur: mevrouw Soetkin Hoessen.
  Voortzetting van de bespreking.
  Stemmingen.


 5. Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (van de dames Latifa Gahouchi en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi en de heren André Frédéric en Julien Uyttendaele), nr. 7-81/1.
  Rapporteur: de heer Philippe Dodrimont.
  Bespreking.

Overeenkomstig het besluit van het Bureau van de Senaat van 14 maart 2022 is de fysieke aanwezigheid in de zaal verplicht om te mogen stemmen.
De Zoom-link wordt u op donderdag 9 juni verzonden.