Transversale Aangelegenheden (VERGADERING VAN DE RAPPORTEURS)

Vrijdag 26 maart 2021
vergadering met gesloten deuren om 14.15 uur - Zaal B

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news, nr. 7-110/1.
Rapporteurs: de heer Tom Ongena en de dames Karin Brouwers, Hélène Ryckmans, Fatima Ahallouch en Maaike De Vreese.
Vergadering van de rapporteurs.
Regeling van de werkzaamheden.
De Zoom-link wordt u op donderdag 25 maart verzonden.