- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Transversale Aangelegenheden

Maandag 22 maart 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal K

 1. Regeling van de werkzaamheden.

 2. Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken (van mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Bert Anciaux en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw Karin Brouwers en de heer Julien Uyttendaele), nr. 7-185/1.
  Rapporteurs: mevrouw Fatima Ahallouch en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven.
  Voortzetting van de bespreking.
  Stemmingen.


 3. Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de «drugswet» van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Celia Groothedde, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen), nr. 7-225/1.
  Advies over de opportuniteit en de dringendheid van een dergelijk informatieverslag (artikel 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het Reglement van de Senaat).

 4. Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Latifa Gahouchi), nr. 7-211/1.
  Rapporteur: mevrouw Annick Lambrecht.
  Vervanging van de rapporteur.

De Zoom-link wordt u op zondag 21 maart verzonden.