- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Transversale Aangelegenheden

Vrijdag 18 maart 2022
vergadering om 14.15 uur - Zaal M

  1. Regeling van de werkzaamheden.

  2. Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de «drugswet» van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis, nr. 7-225/1.
    Rapporteurs: Mevrouw Zoé Genot en de heren Julien Uyttendaele, Philippe Dodrimont, Tom Ongena en Kurt De Loor.
    Hoorzitting met:
    - De heer Marco Van de Velde, Directeur van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Koninkrijk der Nederlanden;
    - De heer Dirk J. Korf, bijzonder hoogleraar criminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam (UVA), Nederland.