Transversale Aangelegenheden (VERGADERING VAN DE RAPPORTEURS)

Dinsdag 3 maart 2020
vergadering met gesloten deuren om 14 uur - Zaal B

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news, nr. 7-110/1.
Rapporteurs: de dames Stephanie D'Hose, Karin Brouwers, Hélène Ryckmans en Fatima Ahallouch.
Vergadering van de rapporteurs.
Bespreking.