Transversale Aangelegenheden

Maandag 22 februari 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal K

 1. Regeling van de werkzaamheden.

 2. Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news, nr. 7-110/1.
  Rapporteurs: de dames Stephanie D'Hose, Karin Brouwers, Hélène Ryckmans, Fatima Ahallouch en Maaike De Vreese.
  Hoorzitting met:
  - de heer Benjanmin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media;
  - mevrouw Bénédicte Linard, Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, Minister van het Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten;
  - de heer Guy De Pauw, CEO & co-founder, Textgain.


 3. Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Latifa Gahouchi), nr. 7-211/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


De Zoom-link wordt u op zondag 21 februari verzonden.