Transversale Aangelegenheden (VERGADERING VAN DE RAPPORTEURS)

Maandag 21 februari 2022
vergadering met gesloten deuren na afloop van de commissievergadering - Zaal A

Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de «drugswet» van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis, nr. 7-225/1.
Rapporteurs: de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Zoé Genot en de heren Philippe Dodrimont, Tom Ongena en Kurt De Loor.
Regeling van de werkzaamheden.