Transversale Aangelegenheden

Maandag 10 januari 2022
vergadering om 14.15 uur - Zaal A

 1. Regeling van de werkzaamheden.

 2. Voorstel van resolutie betreffende de etikettering van voedingsproducten en de verplichting om de wijze waarop de dieren worden geslacht erop te vermelden (van de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Jean-Paul Wahl en Gaëtan Van Goidsenhoven), nr. 7-232/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 3. Voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof (van de dames Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heer André Frédéric, de dames Véronique Durenne en Karin Brouwers, de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Philippe Dodrimont en Orry Van de Wauwer), nr. 7-301/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


De Zoom-link wordt u op zondag 9 januari verzonden.