5-151

5-151

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 APRIL 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van wetsvoorstellen

De auteurs wensen hun volgende voorstellen in te trekken:

-Voor kennisgeving aangenomen.