5-2805/4

5-2805/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

3 APRIL 2014


Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI,  Intellectuele eigendom  in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN