5-148

5-148

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 APRIL 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten:
1ļ het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en
2ļ het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009 (Stuk 5-2793)

Stemming 47

Aanwezig: 53
Voor: 36
Tegen: 4
Onthoudingen: 13

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.