5-147

5-147

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 APRIL 2014 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Justitie, zie stuk 5-2001/7.)

-De artikelen 1 tot 136 worden zonder opmerking aangenomen.

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.