5-146

5-146

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 27 MARS 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles et secrétaire d'État à la Régie des bátiments et au Développement durable sur «le projet Résidence Palace» (no 5-1387)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Binnen exact twintig dagen, op 15 april 2014, moet de voorlopige oplevering gebeuren van het gebouw waarin de nieuwe hoofdzetel van de Europese Raad zal worden gevestigd. De pers heeft dat gebouw al betiteld als het ei van Van Rompuy.

De datum van 15 april heeft de staatssecretaris zelf me bijna een jaar geleden meegedeeld in antwoord op mijn vraag over hetzelfde thema. De datum werd in akkoord met de Europese Raad vastgelegd, omdat de oorspronkelijke timing van einde 2013 vorig jaar al onrealistisch bleek.

Ik rijd ongeveer elke weekdag 's morgens voorbij het gebouw. Hoewel nu al de beglazing wordt aangebracht, lijkt het mij haast onmogelijk de volledige afwerking tijdens de twintig resterende dagen rond te krijgen.

Voor het gebouw is een budget uitgetrokken van 327 016 800 euro. Dat bedrag vormt de geïndexeerde waarde op 31 december 2012.

Zal de datum van oplevering worden gehaald binnen het geraamde budget? Of zal het nodig zijn de datum en/of het budget aan te passen?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - Zoals mevrouw Maes vaststelt, kan de destijds vooropgestelde einddatum van 15 april van dit jaar inderdaad onmogelijk worden gehaald. Dat kon ze trouwens ook afleiden uit mijn antwoord op haar vraag van 14 maart van vorig jaar. Toen stipte ik reeds aan dat "bijkomende behoeften en bijkomende werken, de complexiteit van de uitvoering en andere redenen kunnen leiden tot bijkomend uitstel". Over elke nieuwe einddatum ten gevolge van bijkomende werken en bijkomende behoeften moet de Europese Raad een formele beslissing nemen. Ook die besluitvorming neemt uiteraard tijd in beslag.

Onder meer omdat Europa hogere veiligheidsvoorwaarden, Lisbon I en II genoemd, heeft opgelegd, heeft de werf nog meer vertraging opgelopen. Sinds eind vorig jaar ligt bij Europa een aanvraag voor om de termijn tot februari 2015 te verlengen. In die nieuwe termijn zijn alle aanpassingen meegerekend die vóór augustus 2013 gekend waren. Er werd een bijkomende motivering gevraagd en de Regie der Gebouwen zal die aan de Europese Raad bezorgen.

De aannemers stellen 8 mei 2015 als einddatum voor, onder bepaalde voorwaarden. Het spreekt vanzelf dat een werf "leeft" en dat dagelijks nog aanpassingen kunnen worden aangevraagd, soms om bouwtechnische redenen, soms omdat de bouwheer nog desiderata heeft. We verwachten dan ook dat de werf ergens in de eerste helft van mei 2015 zal zijn afgewerkt, maar dat is een schatting.

Momenteel wordt het totale budget voor het project, rekening houdend met de gekende wijzigingen, op 234 miljoen euro geraamd. De oorspronkelijke raming van 2004 bedroeg overigens 240 miljoen euro, exclusief btw.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn duidelijke antwoord. Ik begrijp dat er dus geen probleem is met het budget, maar wel met de timing, waarvoor de staatssecretaris wacht op het akkoord van Europa.