5-2790/1

5-2790/1

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

27 MAART 2014


Benoeming van een Nederlandstalig lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie


KANDIDATENLIJST (alfabetisch)


De heer Joost Beke, architect-expert;

De heer Michel de Clippele, advocaat;

Mevrouw Christiane Debeck, adviseur bij de directie van de Federale Gerechtelijke Politie;

Mevrouw Lieve Dehaese, advocate;

De heer Lieven Dhaenens, bedrijfsleider;

De heer Frank Franceus, commissaris-auditor bij het Vast Comité voor Toezicht op de veiligheids- en inlichtingendiensten;

De heer Fritz Horemans, juridisch vastgoeddeskundige;

De heer Hugo Lamon, advocaat;

De heer Patrick Bernard Martens, advocaat;

Mevrouw Véronique Matthys, advocate;

De heer Alain Meul, advocaat;

De heer Jean-Baptiste Petitat, advocaat;

De heer Marc Quatacker, advocaat;

De heer Joris Rycken, accountant en belastingconsulent;

De heer Marc Tabak, tandarts, deskundige lichamelijke schade bij gerechtelijke en niet gerechtelijke onderzoeken voor de VUB en het UZ;

Mevrouw Myriam Van Varenbergh, advocate;

De heer Herman Verbist, advocaat;

De heer Piet Vermeeren, bedrijfsrevisor;

De heer Laurent Waelkens, hoogleraar aan de KU Leuven;

De heer Frans Wouters, advocaat.