5-2244/3

5-2244/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN MOUREAUX EN VASTERSAVENDTS


Zie verslag nr. 5-2232/5.