5-1449/2

5-1449/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN MOUREAUX EN CLAES


Zie verslag nr. 5-2232/5.