5-1310/2

5-1310/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 5 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN MOUREAUX EN BEKE


Zie verslag nr. 5-2232/5.