5-1107/2

5-1107/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN MOUREAUX EN CLAES


Zie verslag nr. 5-2232/5.