5-2500/1

5-2500/1

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

18 MAART 2014


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en tot opheffing van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk


Evocatieprocedure


ONTWERP NIET GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT