5-1754/5

5-1754/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


TOEKENNING EN UITBREIDING VAN DE CONSTITUTIEVE AUTONOMIE


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet


VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW TAELMAN EN DE HEER DEPREZ


Zie verslag nr. 5-1752/3.