5-1745/5

5-1745/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


HERVORMING VAN DE SENAAT (II)


Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN MOUREAUX EN BEKE


Zie verslag nr. 5-1744/5.