5-1746/5

5-1746/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


HERVORMING VAN DE SENAAT (II)


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN MOUREAUX EN BEKE


Zie verslag nr. 5-1744/5.