5-2502/3

5-2502/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 FEBRUARI 2014


Wetsontwerp houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW VERMEULEN EN DE HEER LAAOUEJ


Zie verslag nr. 5-2501/2.