5-470/2

5-470/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


HERVORMING VAN DE SENAAT (I)


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER DEPREZ EN MEVROUW TAELMAN


Zie verslag nr. 5-1720/3.