5-2472/1

5-2472/1

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

4 FEBRUARI 2014


Voorstel van resolutie betreffende het implementeren van de informatie van de LEIFkaart op de SIS-kaart en/of elektronische identiteitskaart

(Ingediend door de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.)


TOELICHTING


Op donderdag 7 februari werd de LEIFkaart aan de pers voorgesteld. Deze geplastificeerde kaart heeft het formaat van een bankkaart met daarop de melding van je wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde. De kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren. Ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je wettelijke wilsverklaringen en dat ze rekening houden met je documenten aangaande voorafgaande zorgplanning. Je LEIFkaart bevat uiteraard enkel deze gegevens die je zelf wil. Op de LEIFkaart staat je naam en alle wettelijke documenten waarover je verklaart te beschikken en die je kenbaar wil maken. Op de kaart kan ook de naam van je vertrouwenspersoon vermeld zijn met zijn of haar telefoonnummer of email-adres.

De LEIFkaart moet ertoe bijdragen dat burgers op het einde van hun leven, en zeker wanneer ze zich in een situatie zouden bevinden waarbij ze zelf niet meer aanspreekbaar zijn, hun wilsbeschikkingen uitgevoerd worden zoals zij dit hebben vooropgesteld.

Het is belangrijk te vermelden dat het gebruik van de LEIFkaart volledig vrijblijvend is. Geen enkele burger kan ertoe gedwongen worden om een LEIFkaart aan te schaffen.

De indieners van deze resolutie willen aan de federale regering vragen om te onderzoeken of het mogelijk is om de gegevens die op de LEIFkaart voorkomen, of een deel van deze gegevens, ook overgenomen kunnen worden op de SIS-kaart of de elektronische identiteitskaart. Naast het feit dat men omzichtiger omspringt met deze documenten, bieden ze de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan de documenten die bij het gemeente werden ingediend in het kader van alle beschikkingen rond het levenseinde.

Jean-Jacques DE GUCHT.
Philippe MAHOUX.
Alain COURTOIS.
Leona DETI»GE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat

A. gelet op de doelstelling van de LEIFkaart, namelijk derden in te lichten over de persoonlijke wensen van een burger rond het levenseinde;

B. gelet op de initiŽle doelstelling van de elektronische identiteitskaart en de SIS-kaart om naast de gebruikelijke persoongebonden gegevens ook bijkomende toepassingen mogelijk te maken;

C. gelet op de toenemende vraag en bezorgdheid bij de bevolking om met alles in orde te zijn wat het levenseinde betreft,

Vraagt de regering :

1. te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de gegevens die de LEIFkaart verstrekt te implementeren in de elektronische identiteitskaart en/of de SIS-kaart;

2. deze gegevens te koppelen aan de documenten die de burger hierover heeft neergelegd bij zijn of haar gemeente of stad.

22 februari 2013.

Jean-Jacques DE GUCHT.
Philippe MAHOUX.
Alain COURTOIS.
Leona DETI»GE.