5-1388/4

5-1388/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

3 DECEMBER 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES LIJNEN EN SA¤DI


Zie het verslag 5-2279/2.