5-2240/4

5-2240/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

Artikel 23, derde lid, van de Grondwet wordt aangevuld met een 6, luidende :

 6 het recht op gezinsbijslagen.