5-2290/2

5-2290/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

23 OKTOBER 2013


Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER BROTCHI


Zie stuk 5-2289/2.