5-113

5-113

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 17 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (Stuk 5-2137)

Algemene bespreking

Mevrouw Dalila Douifi (sp.a), rapporteur. - Ik verwijs naar het zeer volledige verslag en dank de diensten voor hun medewerking daarbij. In de commissie is een interessante discussie gevoerd over het ontwerp en de minister heeft op alle vragen duidelijk geantwoord. Het ontwerp werd aangenomen met een zeer ruime meerderheid.

-De algemene bespreking is gesloten.