5-2151/1

5-2151/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

1 JULI 2013


Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft


Evocatieprocedure


ONTWERP GEňVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.