5-230COM

5-230COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 4 JUIN 2013 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens ŗ la vice-premiŤre ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santť publique sur ęle remboursement du matťriel pour stomie et incontinenceĽ (no 5-3417)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - De lijsten van de voor vergoeding aangenomen producten inzake stoma- en incontinentiemateriaal, van toepassing vanaf 1 januari 2013, voorzien in 180 stuks voor drie maanden, indien niet gebruikt in combinatie met een ander opvang-of continentiesysteem. Dit betekent voor de patiŽnt in de praktijk dus ťťn stomazakje per dag. Nochtans is de ene patiŽnt de andere niet en zijn er individuele verschillen bij de gebruikers. Zo moeten sommige mensen meerdere stomazakjes per dag gebruiken wegens externe factoren, zoals huiduitslag of irritatie, en komen andere mensen twee of meer dagen toe met ťťn stomazakje.

Dit lijkt een onhandige manier van werken. Het is de zoveelste blinde besparing, en geen voorbeeld van goed beleid.

Is de minister op de hoogte van dit probleem? Waarom werden de lijsten van de voor vergoeding aangenomen producten inzake stoma- en incontinentiemateriaal gewijzigd, zodat patiŽnten die dat materiaal nodig hebben, sinds kort met extra kosten geconfronteerd worden? Wat zal de minister hieraan doen?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - De patiŽnt heeft per drie maanden recht op 180 gesloten zakjes voor colo- en ileostomie, indien ze niet gebruikt worden in combinatie met andere opvang- of continentiesystemen. De patiŽnt heeft recht op 90 stuks per drie maanden, indien ze worden gecombineerd met andere opvang- of continentiesystemen. Dit systeem is niet gewijzigd en wordt sedert 1992 toegepast.

Sinds 1 januari 2010 staan alle producten inzake stoma- en incontinentiemateriaal met hun publieksprijs op de lijst van de voor vergoeding aangenomen producten. Op die manier kunnen bandagisten en patiŽnten de verschillende producten vergelijken en hun keuze van product laten afhangen van de prijs.

We zijn er ons van bewust dat de terugbetaling van stomazakjes en -platen niet voor alle patiŽnten voldoende is. Daarom is het RIZIV momenteel volop bezig met het uitwerken van een nieuw voorstel inzake de terugbetaling van stomamateriaal. In de toekomst zal men met een forfaitair systeem werken. Men zal materiaal kunnen kiezen, specifiek aangepast aan de noden van de patiŽnt.

Indien zich uitzonderlijke toestanden voordoen, is er een bijkomend forfait dat recht geeft op extra materiaal. In de huidige regelgeving bestaat dit recht op extra materiaal echter niet, waardoor de patiŽnt momenteel geen bijkomende terugbetaling kan krijgen.

Het nieuwe voorstel voor stoma- en incontinentiemateriaal wordt in principe dit jaar afgerond en zal volgend jaar van toepassing zijn.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik zal het nieuwe RIZIV-voorstel afwachten, onderzoeken of het de goede richting uitgaat en eventueel terugkoppelen.

Een uniforme regel is uiteraard gewenst, maar het is ook belangrijk oog te hebben voor de individuele noden van sommige patiŽnten met bijkomende problemen.