5-228COM

5-228COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 4 JUIN 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Johan Verstreken au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «la réouverture de l'arrêt de Jabbeke» (no 5-3356)

De heer Johan Verstreken (CD&V). - Met de invoering van de nieuwe dienstregeling in december 2012 heropende de NMBS enkele stopplaatsen. In december 2013 plant de NMBS een ingrijpende wijziging van de dienstregeling.

Van de inwoners van gemeente Jabbeke en omstreken komt de vraag om opnieuw in Jabbeke een stopplaats mogelijk te maken. Het station te Jabbeke werd in 1984 gesloten in het kader van het IC/IR-plan.

Aan het station van Oostende wordt momenteel gewerkt en er zijn daar weinig parkeermogelijkheden. Het heropenen van het station Jabbeke kan voor veel mensen een oplossing zijn. Ze zullen makkelijker toegang hebben tot het openbaar vervoer. Er zijn steeds meer mensen in de regio komen wonen. Indien ze niet meer met de auto of de bus naar Oostende of Brugge hoeven te rijden om er de trein naar het werk of de school te nemen, kan zowel de schadelijke uitstoot als het fileleed gereduceerd worden.

Wordt onderzocht of extra stopplaatsen mogelijk zijn op lijn 50A?

Zo ja, wat zijn de voorlopige resultaten van de haalbaarheidsstudie? Wanneer wordt de studie afgerond?

Aan welke criteria moet een stopplaats voldoen om heropend te kunnen worden?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Ik ben op de hoogte van deze specifieke problematiek.

De NMBS deelt mij mee dat ze een objectieve studie met betrekking tot de inplanting van haltes, of stopplaatsen, op het spoornet uitvoert. Tal van aspecten worden onderzocht zoals het aantal inwoners in de invloedssfeer, de tewerkstelling en onderwijsinstellingen in de buurt, de bereikbaarheid, de sociaaleconomische situatie van de regio, de aanwezigheid van andere stations in de buurt, de inpasbaarheid van de bediening van een extra halte in de treindienst, de aanwezigheid van ander openbaar vervoer en de aanwezigheid en de beschikbaarheid van gronden voor perrons en parkeerplaatsen. De studie wordt in de loop van dit jaar afgerond.

Jabbeke is een landelijke gemeente met verspreide bewoning en minder dan honderd woningen in een straal van 1 kilometer rond de voormalige stopplaats. Daarnaast ligt een groot deel van het grondgebied van de gemeente in de invloedssfeer van het station Brugge. De NMBS meldt ook dat een bijkomende stop van de IC-treinen vanuit Oostende te Jabbeke een langere reistijd zou meebrengen voor een veelvoud van andere reizigers. Jabbeke is niettemin opgenomen in de studie; alle bovenvermelde aspecten worden dieper onderzocht.

De heer Johan Verstreken (CD&V). - De NMBS spreekt van een langere reistijd. Vanuit Oostende zijn ze elk uur treinen richting Kortrijk die iets langer in Brugge stilstaan. Als die iets minder lang en Brugge zouden stoppen en even in Jabbeke, zou dat maar één of twee minuten verschil maken. Dat verlies kan bovendien ingehaald worden in de volgende stations. Volgens mij kan die extra stopplaats dus geen probleem opleveren. Er moeten niet per se IC-treinen worden ingeschakeld.

Een andere mogelijkheid is het bijkomende, derde spoor. Men is daar momenteel volop mee bezig op de lijn Brussel-Gent-Brugge. Ik weet niet of het derde spoor tot Oostende wordt doorgetrokken. Indien dat zo is, dan zou dat ook een mogelijke oplossing zijn.

De NMBS vermeldt ook dat Jabbeke in de invloedssfeer van het station van Brugge ligt, maar in de praktijk is het heel moeilijk om in Brugge te geraken, zeker tijdens de spitsuren. Daarom zou het toch nuttig zijn om te kijken of er een halte in Jabbeke kan worden ingelast, al was het maar tijdens de spitsuren.