5-228COM

5-228COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 4 JUIN 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «les règles concernant l'emploi des langues dans les annonces faites en gare» (no 5-3568)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In de grotere stations wordt sinds enige tijd gebruik gemaakt van het PIDAAS/EMMA-systeem om de aankondigingen te verzorgen. In andere stations gebeurt dit nog steeds door een persoon.

Aangezien het mij niet helemaal duidelijk is wat de regels zijn inzake het taalgebruik voor de aankondigingen in de treinen en op de perrons, heb ik enkele vragen.

Bestaan er regels in verband met het meertalig aankondigen in treinen en op perrons? Zo ja, welke? Bij welke treinen en stations is dit dan van toepassing? Zo neen, waarom zijn er geen regels?

Bepalen voor de Brusselse stations specifieke regels welke landstaal eerst moet worden gebruikt, bijvoorbeeld naar gelang de eindbestemming van de trein in Vlaanderen of Wallonië ligt?

Bestaan dergelijke regels ook voor de taalinstelling van bepaalde elektronische apparaten die ter beschikking staan van het publiek? Ik denk onder meer aan het opvragen van dienstregelingen, tickets kopen en andere? Zo ja, wat zijn dan de regels? Zo niet, waarom?

Is er controle op de naleving van die regels? Zo ja, hoe gebeurt dat? Zo neen, waarom niet?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - In stations met internationaal karakter worden de treinen als dat verantwoord is, in vier talen aangekondigd en wel in deze volgorde: eerst het Nederlands, dan het Frans, of omgekeerd naargelang het taalgebied waar het station zich bevindt, daarna het Duits en ten slotte het Engels.

De internationale treinen en de treinen naar de luchthaven worden momenteel in vier talen aangekondigd in de drie grote Brusselse stations: Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Ook in de grote stations, voor zover ze beschikken over het automatisch aankondigingssysteem EMMA, worden de internationale treinen in vier talen aangekondigd. Dat is het geval in de stations Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Brussel-Luxemburg, Brussel-Schuman, Charleroi-Zuid, Luik-Guillemins, Leuven, Mechelen en Oostende. Ook in het station Brussel-Nationaal-Luchthaven worden, gelet op het internationale karakter van dit station, de treinen in vier talen aangekondigd.

Voor de aankondigingen in de treinen moet het begeleidingspersoneel de taalwetten naleven. In het Nederlandse taalgebied zijn de aankondigingen in het Nederlands, in het Franse taalgebied in het Frans en in het Duitse taalgebied, eerst in het Duits en dan in het Frans. In het Franse taalgebied met faciliteiten is de aankondiging in beide landstalen, eerst in het Frans, dan in het Nederlands. In het Nederlandse taalgebied met faciliteiten gebeurt de aankondiging in de beide landstalen, eerst in het Nederlands, dan in het Frans. Op het grondgebied van Brussel Hoofdstad gebeurt de aankondiging in beide landstalen, maar eerst in de taal van de taalrol van het personeelslid.

In de Brusselse stations zijn de mededelingen in het Frans en in het Nederlands. Welke taal het eerst wordt gebruikt, hangt af van de plaats waar de aankondiging wordt gedaan. In Sint-Agatha-Berchem, Bockstael, Boondaal, Bordet, Bosvoorde, Brussel-Congres, Brussel-Noord, Brussel-West, Evere, Haren, Haren-Zuid, Jette, Meiser, Schaarbeek, Simonis en Watermaal, wordt eerst in het Nederlands en vervolgens in het Frans omgeroepen. In Brussel-Kapellekerk, Brussel-Luxemburg, Brussel-Schuman, Brussel-Zuid, Delta, Etterbeek, Merode, Sint-Job, Ukkel-Kalevoet, Ukkel-Stalle, Vorst-Oost, Vorst-Zuid en Ganzenvijver, wordt eerst in het Frans en vervolgens in het Nederlands omgeroepen. In Brussel-Centraal wordt tijdens de even jaartallen eerst in het Nederlands en tijdens de oneven jaartallen eerst in het Frans omgeroepen.

De online en mobiele toepassingen van de NMBS bestaan in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Elke klant ontvangt dus de informatie in zijn gekozen taal.

Bij het taalgebruik voor stationsnamen moet een onderscheid worden gemaakt tussen de officiële stationsnamen en de "aliassen". De officiële stationsnamen worden vermeld in de taal van het taalgebied waarin het station zich bevindt. In tweetalige gebieden gebeurt dat dus in de twee talen.

De "aliassen" zijn alternatieve benamingen die de klant moeten helpen het juiste station gemakkelijk terug te vinden. Zo kan een Nederlandstalige klant "Luik-Guillemins" ingeven en de dienstregeling voor `Liège-Guillemins' te zien krijgen. Omgekeerd kan een Franstalige klant "Gand-Saint-Pierre" intikken en de dienstregeling voor "Gent-Sint-Pieters" te zien krijgen.

Bij de ticketverkoop heeft de klant de keuze welke taal hij gebruikt in het station. Zowel "Gent-Sint-Pieters" als "Gand-Saint-Pierre" kunnen worden gekozen. Op het ticket zal echter enkel de officiële stationsnaam worden vermeld. Zo zal voor een Nederlandstalige klant `Luik-Guillemins' altijd worden omgezet in `Liège-Guillemins' en voor een Franstalige klant zal `Gand-Saint-Pierre' altijd worden omgezet naar `Gent-Sint-Pieters'. Stations in tweetalige gebieden worden vermeld in de taal van de klant.

Aan boord van de treinen wordt geregeld gecontroleerd of de taalwetten correct worden toegepast. Dat gebeurt door mensen die het begeleidingspersoneel omkaderen (coaches, instructeur operationele controle) of door Mystery Shoppers. Ook een externe firma voert controles uit in de stations.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de minister voor zijn antwoord.