5-104

5-104

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 MEI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over ęde eventuele verhuizing van Jet Airways van Zaventem naar SchipholĽ (nr. 5-999)

Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over ęhet eventuele vertrek van Jet AirwaysĽ (nr. 5-1007)

De voorzitster. - Ik stel voor deze mondelinge vragen samen te voegen. (Instemming)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Er stond gisteren een klein artikeltje in De Tijd met als titel `Jet Airways wil Brussel ruilen voor Amsterdam'. Vandaag is daar al een heel groot artikel aan gewijd. James Hogan, topman van Etihad Airways, verklaarde tijdens een persconferentie eergisteren in Amsterdam dat er bij het Indiase Jet Airways `een sterk voorstel op tafel ligt om de activiteiten naar Schiphol te verplaatsen'. Etihad Airways nam recentelijk een belang van 24% in Jet Airways.

Sinds 2007 is Zaventem de vaste tussenstop voor Jet Airways-vluchten tussen India en Noord-Amerika. Jaarlijks zorgen die verbindingen voor ongeveer 400 000 passagiers. Bovendien is Jet Airways, samen met Brussels Airlines, Brussels Airport en Thalys, een belangrijke partner bij het tot stand komen van de dagelijkse Thalysverbinding tussen de luchthaven van Zaventem en Parijs.

Het is niet duidelijk of die beslissing mede is ingegeven door de voorbije langdurige staking van bagage-afhandelaars op de luchthaven van Zaventem, maar dat zal zeker niet geholpen hebben. Eind vorig jaar schrapte American Airlines al haar activiteiten op Zaventem. Dat kostte toen 32 banen. Het verlies van die luchtvaartmaatschappij zou voor de luchthaven een nieuwe klap kunnen betekenen. Er zouden vijfhonderd jobs op de tocht komen te staan. Is de minister betrokken bij dit verhaal? Hoe schat hij de impact op de luchthaven in bij een eventueel vertrek?

De heer Johan Verstreken (CD&V). - Woensdag 22 mei stond in De Tijd het artikel dat het Indiase Jet Airways op de Nederlandse luchthaven Schiphol wil vliegen. De Indiase maatschappij gebruikt momenteel Brussels Airport als vaste tussenstop op enkele routes vanuit India naar Noord-Amerika; 30% van hun langeafstandscapaciteit is gerelateerd aan Brussel.

Etihad Airways nam onlangs een belang van 24% in Jet Airways en vliegt sinds woensdag 15 mei op Schiphol. Door de nauwe commerciŽle samenwerking van Etihad met KLM-Air France, dat lid is van de alliantie SkyTeam is het vertrek van Jet Airways niet onrealistisch. De luchtvaartalliantie SkyTeam is immers sterk verbonden met Schiphol.

De Indiase maatschappij kwam in de zomer van 2007 naar Zaventem met de uitdrukkelijke belofte van de Belgische luchthaven een belangrijke Europese hub te maken. Federale ministers en Vlaams minister Bourgeois, bevoegd voor toerisme, hebben in die zin beloftes gedaan. Die ambities zijn blijkbaar ondertussen afgezwakt.

Wat kan de impact zijn van het vertrek van Jet Airways voor Brussels Airport? Wat betekent dat voor de bestemmingen van andere luchtvaartmaatschappijen? Heeft Jet Airways steun verkregen om van Brussel zijn Europese hub te maken? Zo ja, kan die steun worden teruggevorderd? Worden er inspanningen geleverd door de regering om Jet Airways in Zaventem te houden? Zo ja welke? Werd er contact opgenomen met Jet Airways? Wat was eventueel het resultaat van het overleg? Naar verluidt zouden immers meer dan vijfhonderd jobs bedreigd worden op Zaventem. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om Jet Airways in BelgiŽ te houden.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Net zoals de senatoren heb ik de geruchten over een eventuele verhuizing vernomen via de pers. Over het algemeen vind ik het niet nuttig om te reageren op basis van geruchten. Op dit moment heb ik geen informatie of mededeling van de betrokken ondernemingen of van de luchthaven ontvangen. Indien de geruchten alsnog toegelicht of bevestigd worden, zullen mijn diensten contact opnemen met de luchthaven en met Jet Airways om een antwoord te kunnen bieden en een standpunt te kunnen bepalen.

Mijn diensten volgen de situatie uiteraard van dichtbij op. Het betreft in de eerste plaats een contractuele relatie tussen de luchthaven en Jet Airways.

Mocht ik op een bepaald moment worden verzocht om te interveniŽren, dan zal ik uiteraard alle initiatieven nemen om de positie van de luchthaven van Zaventem zo goed mogelijk te vrijwaren en de activiteiten op de luchthaven zo goed mogelijk te promoten.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. Als hij echter wacht tot alles in kannen en kruiken is, is het mogelijk te laat. Ik neem er akte van dat hij voorlopig geen maatregelen neemt.

De heer Johan Verstreken (CD&V). - Het kan nuttig zijn om proactief op te treden. Uiteraard gaat het om een commerciŽle overeenkomst tussen de luchthaven en een luchtvaartmaatschappij. De staatssecretaris zou nu reeds contact kunnen opnemen met de luchthavenautoriteiten om hen ertoe aan te zetten proactief de luchtvaartmaatschappijen ervan te overtuigen op de luchthaven van Zaventem te blijven. Uiteindelijk staan economische activiteiten, toerisme en werkgelegenheid op het spel. Ik weet dat directieleden van luchtvaartmaatschappijen het enorm appreciŽren als ministers persoonlijk komen zeggen hoe belangrijk het is dat ze in BelgiŽ blijven.