5-2091/1

5-2091/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

31 MEI 2013


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen


Evocatieprocedure


ONTWERP GEňVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.