5-1216/2

5-1216/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

23 APRIL 2013


Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE REGERING

Opschrift

Het opschrift van het wetsvoorstel vervangen als volgt :

 Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. 

Verantwoording

Het opschrift van het wetsvoorstel wordt aangepast teneinde rekening te houden met de uitbreiding van het toepassingsgebied van het voorstel tot de exploitatie van prostitutie.

Nr. 2 VAN DE REGERING

Art. 1/1 (nieuw)

Een artikel 1/1 invoegen, luidende :

 Art. 1/1. Artikel 380 van het Strafwetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 november 2011, wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende :

  7. De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. 

Verantwoording

Dit amendement beoogt het toepassingsgebied van het wetsvoorstel uit te breiden tot de exploitatie van prostitutie, omdat de exploitatie van bedelarij erin wordt beoogd.

De minister van Justitie,
Annemie TURTELBOOM.