5-211COM

5-211COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 5 MARS 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Martine Taelman au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «la localisation de la voiture appropriée dans le convoi» (no 5-3135)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - De Nederlandse Spoorwegen testen op dit moment op het traject Roosendaal-Zwolle een systeem waarbij reizigers via een applicatie op hun smartphone kunnen zien waar er vrije zitplaatsen in de trein te vinden zijn. Ook de locatie van eersteklasrijtuigen en voorzieningen voor gehandicapten en fietsen kunnen via deze app worden gevonden, voordat de trein aankomt in het station.

Een dergelijk systeem kan bij lange treinen veel ongemakken voorkomen, zowel voor eersteklasreizigers, gehandicapten en mensen met fietsen, die snel het geschikte rijtuig kunnen vinden, als voor gewone reizigers, die elke beschikbare zitplaats kunnen benutten.

Graag had ik vernomen in welke maatregelen de NMBS voorziet om de reizigersdrukte optimaal te verspreiden over de rijtuigen. Zou een elektronisch systeem ook op het NMBS-net kunnen worden ingevoerd? Zijn er voorbeelden van andere spoornetten waar er dergelijke oplossingen voorhanden zijn?

Welke maatregelen plant de NMBS om gehandicapten, fietsers en eersteklasreizigers zo vlot mogelijk naar het juiste rijtuig te begeleiden? Zou een elektronisch systeem ook op het NMBS-net kunnen worden ingevoerd? Zijn er voorbeelden van andere spoornetten die dit al doen? Lijkt het nuttig om het Nederlandse experiment ook in België uit te testen? Zijn hiervoor zware investeringen aan de stationsinfrastructuur en het rollend materieel noodzakelijk?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Om de reizigersstromen beter te kunnen sturen, vermeldt de NMBS dat ze, zoals alle spoorwegoperatoren, met signalisatie werkt voor het aanduiden van de rijtuigen en de rijtuigklas, dit zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de rijtuigen. Daarnaast gebruiken vele spoorwegnetten ook een indeling van de perrons in sectoren om de positie van de rijtuigen mee te delen via infoborden en omroepen op de perrons. Dit is vooral van belang voor treinen waarin plaatsen kunnen worden gereserveerd, meestal in het internationaal verkeer.

De signalisatie wordt aangevuld met omroepen op het perron met betrekking tot de treinsamenstelling en in de treinen. De treinbegeleider heeft als opdracht in de trein om te roepen in welke rijtuigen nog plaatsen vrij zijn en waar die zich bevinden. Elk rijtuig heeft een rijtuignummer dat wordt meegedeeld boven de deuren van het rijtuig. Een elektronisch systeem voor het aanduiden van al dan niet vrije plaatsen bestaat in langeafstandsverbindingen en is gekoppeld aan verplichte plaatsreservering.

De NMBS meldt dat de voorgestelde oplossing, waarvoor de NS een proefproject heeft lopen tussen Roosendaal en Zwolle, enkel toegankelijk is voor de bezitters van een smartphone. Het gelimiteerde studieproject van de NS richt zich tot een beperkt reizigerssegment en heeft een aanzienlijke kostprijs, namelijk 2 miljoen euro. De voordelen dienen nog te worden aangetoond.

De NMBS voorziet tot nu toe in een persoonlijke begeleiding van rolstoelgebruikers en in signalisatie en omroepen op het perron en in de treinen. In het kader van de nieuwe structuur die binnenkort wordt opgericht, zal de NMBS de enige verantwoordelijke zijn voor de communicatie aan de reizigers. De NMBS zal zo over alle elementen beschikken om de verspreiding van nuttige informatie te ontwikkelen en te verbeteren.

Het nut van een toepassing zoals die van de NS moet door de NMBS worden onderzocht. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de kostprijs ervan. Er zijn immers zware investeringen nodig om het materieel aan te passen, onder meer de installatie van internet en infraroodlezers in de rijtuigen, IT-systemen en klantapplicaties. De aanpassingswerkzaamheden zouden tevens impliceren dat er tijdelijk minder treinen beschikbaar zouden zijn.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik moet mij verontschuldigen, ik maak namelijk af en toe gebruik van de trein, maar heb nog nooit de signalisatie van de rijtuigen opgemerkt. Ik zal daar voortaan op letten.

Ik heb er begrip voor dat het om een aanzienlijke investering gaat, maar men moet creatief naar oplossingen blijven zoeken. De trein Oostende-Eupen bijvoorbeeld is een halve kilometer lang, maar heeft slechts één rijtuig ter beschikking voor reizigers met een fiets. Wie dat rijtuig bij aankomst van de trein wil vinden, moet al bijna een sporter zijn. Daarom dring ik erop aan dat de middelen die budgettair haalbaar zijn, worden toegepast.