5-211COM

5-211COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 5 MARS 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «les problèmes techniques des motrices MW41 de la SNCB» (no 5-2573)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In de loop van de jaren 1990 werd duidelijk dat de groei van het reizigersaantal en de verouderde staat van enkele treinstellen en motorwagens een investering nodig maakten voor de niet-geëlektrificeerde lijnen. De NMBS had namelijk eerder al beslist geen diesellocomotieven meer in te zetten op deze lijnen. Daarom werd beslist om 96 MW41-motorwagens aan te kopen.

Ondertussen zijn deze motorwagens al een hele tijd operationeel. Volgens de projectfiche van de FOD Mobiliteit vertonen deze motorwagens echter heel wat technische gebreken, die wijzigingen aan het materieel vereisen.

Kan de minister meedelen welke wijzigingen concreet dienen te worden aangebracht om de technische gebreken van de MW41-motorstellen te verhelpen?

Wat is de huidige stand van zaken? Tegen wanneer rijden alle 96 motorwagens weer volledig zonder gebreken?

De waarborg voor deze motorstellen vervalt binnenkort. Vallen de wijzigingen aan het materieel onder de waarborg? Welke stappen werden ondernomen om de fabrikant aansprakelijk te stellen? Zijn de wijzigingen die nodig zijn aan deze motorstellen ten laste van de fabrikant of ten laste van de NMBS?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De NMBS deelt me mee dat de motorwagens MW41 in de periode 1999-2003 werden geleverd. Aangezien de doelstellingen inzake betrouwbaarheid en beschikbaarheid bereikt waren, is de waarborgperiode in 2005 afgelopen.

Ingevolge de feedback van de uitvoerende onderhoudsdiensten en de operationele diensten, heeft de NMBS een aantal technische verbeteringen aangebracht om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het materieel te verbeteren. Dit soort acties is een van de hoofdtaken van de studiediensten van de directie NMBS Technics. De afdelingen NMBS Technics staat in voor het onderhoud van het rollend materieel. Wat de MW41 betreft, werd een studie uitgevoerd van de slijtage van de motor, de transmissie en de motorstellen om de optimale onderhoudsverrichtingen te kunnen bepalen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Hij zegt dat het gaat om technische verbeteringen die de NMBS zelf aanbrengt. De formulering op de projectfiches vind ik wel enigszins verwarrend. Daar is wel degelijk sprake van technische gebreken, volgens mij is een verbetering iets anders dan een technisch gebrek. Ik zal deze zaak dus blijven volgen.