5-1022/3

5-1022/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

28 FEBRUARI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN ANCIAUX EN DELPÉRÉE


Zie verslag nr. 5-930/3.