5-92

5-92

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over ęde beveiliging van de Nationale LuchthavenĽ (nr. 5-854)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben blij dat de minister zelf zal antwoorden vermits ze hiervoor ook bevoegd is. Ik vind het belangrijk dat zowel de minister van Binnenlandse zaken als de staatssecretaris van Mobiliteit een duidelijk standpunt innemen over de veiligheid van de luchthaven.

De nacht van maandag 18 op dinsdag 19 februari heeft een spectaculaire diamantroof plaatsgehad op de tarmac van de luchthaven van Zaventem. Bij het lossen van een lading diamanten doken plots acht zwaarbewapende overvallers op. In pure commandostijl roofden zij de lading, gelukkig zonder geweld, hoewel bedreiging ook een extreme vorm van geweld is. Ze ontsnapten eenvoudig, zoals ze gekomen waren, met twee wagens. Voorlopig is er geen spoor van de daders.

Deze overval is jammer genoeg geen uitzondering. De luchthaven van Zaventem werd al verschillende malen het slachtoffer van drieste overvallen, bijna om de drie jaar, heel vaak op vluchten die diamanten vervoeren. Journalisten illustreerden in het verleden al op bedenkelijke, zij het soms ludieke wijze, dat de beveiliging van de luchthaven niet waterdicht is. Onlangs nog reisde een 12-jarige jongen alleen naar Malaga, zonder enige controle.

Bij mijn eerdere vragen in dit verband antwoordde de staatssecretaris voor Mobiliteit systematisch dat hij bevoegd is voor de landzijde van de luchthaven, maar dat de luchtzijde tot de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken behoort. Dat is vreemd, want de minister van Binnenlandse Zaken beweerde systematisch bevoegd te zijn voor de landzijde van de luchthaven en dat de luchtzijde tot de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Mobiliteit behoort. De minister en de staatssecretaris verwezen dus steeds naar elkaar.

Voor eventuele overvallen via de luchtzijde is blijkbaar niemand verantwoordelijk. Maar in dit geval hebben de overvallers zich via de landzijde een toegang tot de luchthaven verschaft. Ze maakten gewoon een opening in de omheining en reden met wagens de tarmac op. De beveiliging van de luchthaven is dus zo lek als een zeef.

Hoe evalueert de minister de efficiŽntie van de beveiliging van onze nationale luchthaven, dit in het licht van de recente overval maar ook refererend aan eerdere, soms wel lachwekkende, illustraties van een falende veiligheidsaanpak?

Wie draagt hier de eindverantwoordelijkheid? Met welke prioriteiten en krachtlijnen werd deze prangende uitdaging in het recente verleden aangepakt? Waar liggen momenteel nog de grootste problemen? Hoe en wanneer zal hieraan een waterdichte oplossing worden gegeven?

Ik weet dat het om ettelijke kilometers omheining gaat, maar er zijn nog andere installaties, zoals Kleine Brogel en de domeinen van Laken, die toch gemakkelijk kunnen worden beveiligd. Ik vraag mij af wanneer iets zal worden gedaan voor de beveiliging van de luchthaven.

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Naar aanleiding van de gewapende overval van maandag op de luchthaven van Zaventem heb ik voor volgende dinsdag, 26 februari, een uitgebreid overleg belegd met alle actoren, meer in het bijzonder de federale politie, de bevoegde directie van de FOD Binnenlandse Zaken, de diensten van OCAD, de vertegenwoordigers van het kabinet van de eerste minister, de vertegenwoordigers van het kabinet van de staatssecretaris van Mobiliteit en het crisiscentrum.

In een tweede fase zal ik, eveneens volgende week, overleg plegen met de luchthavenautoriteiten, de waardetransportfirma's en de diamantsector.

Dit dubbel overleg met alle actoren zal leiden tot het opstellen van een actieplan ter versterking van de veiligheid op de luchthaven van Zaventem. Daarin worden concrete voorstellen geformuleerd en eventueel een audit, evenals aanvullende veiligheidsmaatregelen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Een antwoord hoeft niet lang te zijn om goed te zijn. Maar in dit geval twijfel ik er toch wat aan.

Overleg is uiteraard van belang, maar ik verzoek de minister na te gaan of op het vlak van veiligheid geen overlapping bestaat tussen haar bevoegdheid en deze van de minister van Mobiliteit, want er loopt blijkbaar toch iets fout. Dan heb ik het nog niet over wapensmokkel en dergelijke, hoewel heel wat aanwijzingen erop duiden dat Zaventem voor die trafieken ook wordt gebruikt.

De luchthaven van Zaventem wordt beveiligd door een firma die eveneens verantwoordelijk is voor de beveiliging van de Gazastrook. Ze heeft dus een bedenkelijke internationale reputatie. Daar kan ze mensen echter wel achter tralies zetten en hier kan ze geen gangsters tegenhouden.

Dat maatregelen in Zaventem worden genomen is in ieders belang. Ik hoop dan ook dat deze coŲrdinatievergaderingen tot resultaat leiden en zal de minister hierover later nog ondervragen.