5-91

5-91

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Derde kandidaat

De voorzitster. - Aangezien de heer Patrick Ronvaux de enige overblijvende kandidaat is voor het ambt van Franstalig staatsraad, verklaar ik hem, overeenkomstig artikel 82 van het Reglement van de Senaat, uitgeroepen tot derde kandidaat.